Struktur Pengurus Laboratorium Administrasi Publik Periode 2019

Dosen Pengampu

 

 1. Staf Ahli
 1. Kajian Kebijakan dan Pembangunan
 1. Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si
 2. Argo Pambudi, M.Si
 3. Utami Dewi, MPP
 4. Pandu Yuanjaya, MPA
 1. Kajian Governance
 1. Dr. Dwi Harsono, MPA., PhD.
 2. Yanuardi, M.Si (Ph.D candidate)
 1. Kajian  Manajemen Sumber Daya Manusia
 1. Lena Satlita, M.Si
 1. Kajian  Manajemen  Pelayanan
 1. Kurnia Nur Fitriana, MPA
 1. Kajian Manajemen Strategis dan Organisasi
 1. F. Winarni, M.Si
 2. Dr. Marita Ahdiyana, M,Si

 

 

Struktur Kepengurusan

Kepala Lab Governance                       : Kurnia Nur Fitriana, MPA.

Kepala Lab Keb dan Pelayanan            : Utami Dewi, MPP.

 

Koordinator Lab                                   : Ernanda Pratama

Wakil Koordintaor Lab                         : Nidya Nara Iswari

Sekretaris                                             : Dian Fadila Rahmawati

Bendahara                                           : Novi Dwi Astuti Candradewi

 

Koor. Divisi Media dan Jar                   : Irfan Adi Saputra

Koor. Divisi Penelitian                          : Vivi Alviana

Koor. Divisi Diskusi dan Kajian             : Rahayu Dwi Katrunanda

Koor. Divisi Data dan Pustaka              : Jini Siang Turi